Physiotherapy practice Ortis, Laren | Gld.
In a former bank building in the village of Laren (Gld.) Is the Ortis physiotherapy group, part of the Solis Zorggroep (Project 595). In 2011 Atelier Argos was commissioned to refurbish the building. New waiting room, offices, treatment rooms and training room (The gym). We also designed the signing for the rooms and on the windows. With a limited budget, the building was given a refreshing look while retaining its characteristic appearance.
Fysiotherapie praktijk Ortis, Laren | Gld. (NL)
In een voormalig bankgebouw in het dorp Laren (Gld.) zit de fysiotherapie groep Ortis, onderdeel van de Solis Zorggroep (Project 595). In 2011 kreeg Atelier Argos de opdracht om het pand opnieuw in te richten. Nieuwe wachtkamer, kantoren, behandelkamers en trainingszaal (The gym). Tevens ontwierpen wij de signing bij de kamers en op de ramen. Met een beperkt budget kreeg het pand een verfrissende uitstraling waarbij de karateristieke uitstraling behouden werd.

You may also like

Back to Top