The Heritage of Slavery
In 2002/2003, Atelier Argos designed i.s.m. Felix de Rooy (who coined the concept), the exhibition "The heritage of Slavery '. This exhibition was commissioned by the World Museum Rotterdam and was seen there from November 2003 to November 2004.
Ada Korbee was responsible for coordination from the museum. In addition to the exhibition, Atelier Argos also designed the temporary house style, education book and the poster and flyers. After Rotterdam, this exhibition went to Curaçao in 2006 and to Suriname in 2007.

De erfenis van slavernij
In 2002/2003 ontwierp Atelier Argos i.s.m. Felix de Rooy (die het concept had bedacht) de expositie ‘De erfenis van slavernij’. Deze expositie werd in opdracht van het Wereldmuseum Rotterdam gemaakt en was daar te zien van november 2003 tot november 2004.
Ada Korbee was vanuit het museum verantwoordelijk voor de coördinatie. Naastde expositie ontwierp Atelier Argos ook de tijdelijke huisstijl, onderwijsboek en de poster en flyers. Na Rotterdam ging deze expositie in 2006 naar Curaçao en in 2007 naar Suriname.

Beeld is gemaakt door Remie Bakker van Manimal Works, Rotterdam. 
Back to Top