Curaçao Projects 2006-2018
Project number 999 is a digital book with the overview of 12 years of projects on Curaçao. The period runs from 2006-2018. Exhibits, house styles, a complete museum and a long wall are a few examples that can be seen. Many of these projects were done in collaboration with Felix de Rooy and a few house style projects with Lucien Guljé.
Curaçao Projects 2006-2018
Project nummer 999 is een digitaal boek met het overzicht van 12 jaar projecten op Curaçao. De periode loopt van 2006-2018. Exposities, huisstijlen, een compleet museum en een lange muur, zijn een paar voorbeelden die te zien zijn. Veel van deze projecten werden in samenwerking gedaan met Felix de Rooy en een paar huisstijl projecten met Lucien Guljé.
Back to Top