Deco-Time Brand
Deco-Time was designed by me in 2006/2007 as a brand for curtain rods and end pieces. It was thus a sequel to the designs of end pieces for Blome. Deco-Time was intended for the international market.
 Deco-Time Merk
Deco-Time werd door mij in 2006/2007 ontworpen als merk voor gordijnroedes en eindstukken. Daarmee was het een vervolg op de ontwerpen van eindstukken voor Blome. Deco-Time was bedoeld voor de internationale markt.
Final result
Back to Top