CoronaV
The day on which many had waited a long time and that was over in no time. 02-02 2020.
Many had decided to get married on this day. It would be a lucky day according to many Chinese people. A date that is one palindrome. But after 1010 years, 1 month and 1 day of waiting, it turned out not to be the lucky day that many had hoped for.
The Corona Virus demanded all attention and determined the atmosphere around many weddings. 02-02 2020 will therefore always remain connected to this virus.
As a reminder, I designed the text 0202 2020 where the zeros are the schematic version of the Corona Virus.
The font is one of the first computer letters, Dot Matrix, but then adjusted. The dots of the font can be made larger and smaller. The large runs from 1 mm to 144 mm, according to the Fibonacci series.
Constructed from 32 layers, this gives an unprecedented amount of combinations. 
0202 2020 CoronaV. Where will we be at 0303 3030 ??

CoronaV
De dag waarop velen al lang hadden gewacht en die ook zo weer voorbij was. 02-02 2020.
Velen hadden besloten om op deze dag in het huwelijk te treden. Het zou een geluksdag zijn volgens vele Chinezen. Een datum die één palindroom is. Maar na 1010 jaar, 1 maand en 1 dag wachten bleek het niet de geluksdag te zijn waarop velen hadden gehoopt.
Het Corona Virus vroeg alle aandacht en bepaalde de sfeer rondom vele bruiloften.
02-02 2020 zal daarom altijd verbonden blijven aan dit virus.
Als herinnering daaraan ontwierp ik de tekst 0202 2020 waarbij de nullen de schematische uitvoering zijn van het Corona Virus.
Het lettertype is een van de eerste computer letters, Dot Matrix, maar dan aangepast. De stippen van het font kunnen groter en kleiner worden gemaakt. De grote loopt van 1mm tot 144 mm, volgens de reeks van Fibonacci.
Opgebouwd uit 32 lagen geeft dit een ongekende hoeveelheid aan combinaties.
0202 2020 CoronaV. Waar zullen we zijn op 0303 3030??
Back to Top