242_NiNSee Redesign expo & facade
In 2005/2006 Felix de Rooy (artist, film and theater maker, guest curator, actor) and I, at the request of the NiNSee foundation (National Institute of Dutch Slavery Past and Heritage), made adjustments to the permanent presentation and the facade, to to become more widely known.
The starting point for the facade was a series of portraits, made during the Colonial exposition in Amsterdam in 1883, of Surinamese who had been “brought” to the Netherlands.
They were exhibited almost like animals in recreated huts and houses.
These portraits were in a beautifully printed book from 1884 of a certain Prince Roland Bonaparte.
The title was “Les Habitants de Suriname”.
The book is fully digitally photographed by us, i.c.w. photographer Job Otten. A number of portraits were used for the facade.
Thus they returned to Amsterdam again, not as objects but as worthy people.

242_NiNsee Redesign expo & facade
In 2005/2006 hebben Felix de Rooy (kunstenaar, film -en theatermaker, gast curator, acteur) en ik,  op verzoek van de stichting NiNSee (Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis) aanpassingen gedaan in de vaste presentatie en aan de gevel, om meer bekendheid te krijgen.
Voor de gevel werd als uitgangspunt genomen een serie de portretten, die in 1883 tijdens de Koloniale expositie in Amsterdam waren gemaakt, van Surinamers die naar Nederland waren “gehaald”. 
Ze werden bijna als dieren tentoongesteld in nagebouwde hutjes en huisjes.
Deze portretten stonden in een prachtig gedrukt boek uit 1884 van een zekere prins Roland Bonaparte.
De titel was “Les Habitants de Suriname”.
Het boek is volledig door ons i.s.m. fotograaf Job Otten, digitaal opgenomen. 
Een aantal portretten werden gebruikt voor de gevel. 
Zo keerden zij wederom terug in Amsterdam, niet als objecten maar als waardige mensen.
Left Top and middle: Door off no return, Fort Elmina. The last door before the slaves where shipped on board and never saw their countries again. The Netherlands deported about 500.000 enslaved people.
Left Bottom: Impression of the inner of a slaveship
Right: Groundplan of a slaveship
Left & Right: Front of the NiNSee expo space and offices before the redesign
Left & Right: Concept for the portraits one the windows
Left & Right: Exhibition space before the redesign
Left & Right: Concept for the redesign of the exhibition
Left: National Slavery Monument of Erwin de Vries
Right: Redesign part of the exhibition at NiNSee
Left: National Slavery Monument of Erwin de Vries, final result in the exhibition
Right: Cover of the book we used for the portraits
Left: Redesigned wall
Right: The book Les Habitants de Suriname
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Gerardina (14 years old)
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Jacquline Ricket (24 years old)
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Elisabeth Moendi (age unknown)
Left: Front facade with prints
Right top: Johannes Kodjo (13 years old)
Right bottom: Johannes Kodjo "presented" at the Colonial Fair of 1883 in Amsterdam
Left: Side wall with prints
Right: Portrait of Elisabeth Oldenberg (30 years old)
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Kwamina Baja  (28 years old)
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Kojo-A-Slen-Gri (45 years old)
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Kwamina A-Pé-Sé (18 years old)
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Syntax (60 years old)
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Johan Koemayara (age unknown)
Left: Front facade with prints
Right: Portrait of Wilhelmina van Eede (17 years old)
Back to Top