Felix de Rooy & René Wissink, 'Spirit of the Ancestors', 2004
FELIX DE ROOY - APOCALYPSE
The Stedelijk presents five decades of artistry by multi-talented artist Felix de Rooy with film, theater and visual art in myriad forms from paintings and assemblages to (digital) collages and wall hangings. Far ahead of his time, De Rooy explored topics that remain relevant today, such as the continuing negative legacy of colonialism, everyday racism and the meaning of Afro-Caribbean and queer identities in art.​​​​​​​
EVERYTHING AND EVERYONE CONNECTED
Everything in De Rooy's universe is connected. Fuelled by a profound interest in beauty and love, the artist blends imagery and stories from diverse times, cultures, religions and geographies in images that sometimes verge on the magical and surreal. Drawing on his transhistorical vision and cosmopolitan approach, the artist explores the concept of ‘cross culture’ and ‘cross time’. He transcends differences by highlighting things we all deal with—inner turmoil, mortality, and the longing for sexual and romantic fulfillment.
RENEWED ACTUALITY 
Far ahead of his time, De Rooy explored topics that remain relevant today, such as the continuing negative legacy of colonialism, everyday racism and the meaning of Afro-Caribbean and queer identities in art. De Rooy’s work as an artist, theatre maker, film director, curator, collector, observer and social critic, has been of enormous significance to several generations. In 2000 he was named a Knight in the Order of Orange-Nassau and was presented with the Black Achievement Award for a lifetime of artistic accomplishments. In 2023, De Rooy is augurated as member of the Akademie van Kunsten.
DIG DEEPER
Every Saturday afternoon, there are introductory lectures to help visitors prepare for their visit to the exhibition. The free audio tour, which is partially voiced by the artist, delves into the artist's life and focuses on a number of works. The Meet the Masters event puts the artist in the spotlight with various speakers and performers who were inspired by the artist. The exhibition also features a Gallery Talk as part of Keti Koti, Dia di Lucha par Liberdad, the annual celebration marking the abolition of slavery in Suriname 150 years ago.
The Stedelijk has also developed several activities in collaboration with diverse partners. Eye Filmmuseum will be screening a number of films directed by De Rooy, such as Desiree, Almacita di desolato and Ava & Gabriel. During the event Eye on Art, various speakers will discuss the connection between film and (other) art forms. Eye will also host a conversation on spirituality in Curaçao films with photographer and filmmaker Kevin Osepa. The Stedelijk's Blikopeners are organizing a series of 'Archive Sessions' in collaboration with The Black Archives. Using objects from De Rooy's 'black interest' collection, they will talk about the meaning and importance of archiving. More information on all programming will be available on the website soon.
The exhibition Felix de Rooy — Apocalypse is generously supported by the Mondriaan Fund.
Exhibition design: René Wissink, Atelier Argos with the Stedelijk Museum Amsterdam
FELIX DE ROOY - APOCALYPSE
Het Stedelijk presenteert vijf decennia kunstenaarschap van multitalent Felix de Rooy met film, theater en beeldende kunst in talloze verschijningsvormen van schilderijen tot assemblages en van (digitale) collages tot wandkleden. Ver zijn tijd vooruit onderzocht De Rooy onderwerpen die op dit moment nog steeds actueel zijn, waaronder de doorwerking van het koloniale verleden, alledaags racisme en de betekenis van Afro-Caribische en queeridentiteiten in de kunst.
ALLES EN IEDEREEN MET ELKAAR VERBONDEN
In de wereld van De Rooy staat alles met elkaar in contact. Vanuit een diepgaande interesse in schoonheid en liefde verbindt de kunstenaar op harmonieuze en soms visionaire wijze beelden en verhalen uit uiteenlopende tijden, culturen, religies en geografieën. Met zijn transhistorische blik en kosmopolitische houding werkt de kunstenaar volgens zijn opvatting ‘cross culture’ en ‘cross time’. Verschillen overstijgt hij door de overeenkomsten tussen mensen te benadrukken, zoals de innerlijke strijd, sterfelijkheid en het verlangen naar seksuele en romantische bevrediging.
HERNIEUWDE ACTUALITEIT 
Ver zijn tijd vooruit onderzocht De Rooy onderwerpen die op dit moment nog steeds actueel zijn, waaronder de doorwerking van het koloniale verleden, alledaags racisme en de betekenis van Afro-Caribische en queeridentiteiten in de kunst. De Rooy's werk als kunstenaar, theatermaker, filmregisseur, curator, verzamelaar, beschouwer en maatschappijcriticus is voor verschillende generaties van grote betekenis. In 2000 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 2017 is hij bekroond met de oeuvreprijs Black Achievement Award. In 2023 treedt De Rooy toe als lid van de Akademie van Kunsten
VERDIEPING
Elke zaterdagmiddag zijn er introductielezingen voor een ideale voorbereiding op een tentoonstellingsbezoek. De gratis audiotour, deels ingesproken door De Rooy, duikt in het leven van de kunstenaar en zoomt in op een aantal werken. Het Meet the Masters-event zet de kunstenaar extra in het zonnetje met verschillende sprekers en performers die zich door hem laten inspireren. In het kader van Keti Koti, Dia di Lucha par Liberdad, de nationale afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden, vindt er een Gallery Talk in de tentoonstelling plaats.
Naast de tentoonstelling ontwikkelt het Stedelijk met een aantal partners een stevig activiteitenprogramma. Eye Filmmuseum programmeert onder andere een selectie (regie)films van De Rooy, zoals Desiree, Almacita di desolato en Ava & Gabriel. Tijdens het event Eye on Art wordt met diverse sprekers het verband tussen film en (andere) kunst onderzocht. Ook biedt Eye samen met fotograaf en filmmaker Kevin Osepa een gesprek over spiritualiteit in Curaçaose films. De Blikopeners van het Stedelijk organiseren in samenwerking met The Black Archives een reeks ‘Archive Sessions’. Aan de hand van objecten uit De Rooy’s ‘black interest’ verzameling spreken ze over de betekenis en het belang van archiveren. 
De tentoonstelling is ontworpen door René Wissink (atelierargos.com) i.s.m. het Stedelijk Museum Amsterdam.
Felix de Rooy, 'Icarus',  2008
Back to Top