The book Ego Documenta in 2012 was intended as an overview of the extensive work of Felix de Rooy, who was then 60 years old.
In 2018, Atelier Argos started the first set-up of the Felix de Rooy site.
After the base was ready and the implementation had started, the work was halted due to translations.
In the end it was decided to set up the site without the translations and the pages from the book Ego Documenta were used for the content.
This made it possible to quickly redesign the site that works well on various digital devices. 10 years after the book Ego Documenta, the site is here now.
With the design of the site, everyone can easily access the rich oeuvre of Felix de Rooy and be inspired by it all.

Het boek Ego Documenta in 2012 was bedoeld als een overzicht van het uitgebreide werk van Felix de Rooy die toen 60 jaar werd. 
In 2018 begon Atelier Argos aan de eerste opzet van de site van Felix de Rooy.
Nadat de basis klaar was en de invulling was begonnen lag het werk stil vanwege vertalingen.
Uiteindelijk is besloten om de site op te gaan zetten zonder de vertalingen en werden de pagina’s uit het boek Ego Documenta gebruikt voor de inhoud.
Hierdoor kon er snel een nieuwe opzet gemaakt worden van de site die op diverse digitale apparaten goed werkt. 10 jaar na het boek Ego Documenta is de site er nu. 
Met de opzet van de site kan iedereen gemakkelijk toegang krijgen tot het rijke oeuvre van Felix de Rooy en zich laten inspireren door dit alles.
Back to Top