2017 is the celebration year in the Netherlands of the modern art and architecture movement "De Stijl". Piet Mondriaan, Theo van Doesburg and Gerrit Rietveld were a few of the well-known Dutch representatives of this art movement
In this project, the work of Piet Mondriaan was taken as a starting point.
100 years after the creation of "De Stijl", the world looks very different and the means for making art have also become more extensive. Computers and apps can instantly produce images that we could only dream of in the past. This project, "New Mondrian from Old Mondrian", generates with the help of a simple app, Diana, new Mondriaan Look a likes. A Mondrian 2.0.
Welcome to 2017 Piet Mondriaan.

2017 is het feestjaar in Nederland van de moderne kunst en architectuur beweging "De Stijl". Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Gerrit Rietveld waren een paar van de meets bekende Nederlandse vertegenwoordigers  van deze kunstbeweging.
In dit project is het werk van Piet Mondriaan genomen als uitgangspunt.
100 jaar na de oprichting van "De Stijl" ziet de wereld er heel anders uit en de middelen om kunst te maken zijn ook uitgebreider geworden. Computers en apps kunnen in een oogwenk beelden produceren waar wij vroeger alleen van konden dromen. Dit project, "Nieuwe Mondriaans uit oude Mondriaans" genereert met behulp van een eenvoudige app, Diana, nieuwe Mondriaan Look a likes. Een Mondriaan 2.0.
Welkom in 2017 Piet Mondriaan.
Back to Top