(ENG) Architectural projects that have been realized in recent years consist of designs and renovations of showrooms for companies, offices, shops, homes, museums, catering and exhibition stands.
Thanks to our knowledge and experience in the field of house styles, we ensure that the interior matches the identity of the organization.
(NL) Architectonische projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd bestaan uit ontwerpen en verbouwingen van showrooms voor bedrijven, kantoren, winkels, woningen, musea, horeca en beursstands.Dankzij onze kennis en ervaring op het gebied van huisstijlen zorgen wij voor de aansluiting van het interieur op de identiteit van de organisatie.

You may also like