Kaleidoscope Debris 01
In the Kaleidoscope series, pictures that are not very aesthetic are transformed into appealing and inspiring images that evoke all kinds of associations.
In the Debris 01 series we use a photo of materials in a waste container. 
The result is a beautiful series of images in which chaos becomes order.
This Series are made with iPhone Xr, Camera and converted with Pixelmator voor iOS and finished with Snapseed.
This series is available as a booklet of 18 x 18 cm, 32 pages. Click here.

Caleidoscoop Puin 01
In de Kaleidoscope-serie worden foto's die niet erg esthetisch zijn getransformeerd in aantrekkelijke en inspirerende beelden die allerlei associaties oproepen.
In de Puin 01-serie gebruiken we een foto van materialen in een afvalcontainer. 
Het resultaat is een prachtige reeks beelden waarin chaos orde wordt.Deze serie is gemaakt met iPhone XR, camera en geconverteerd met Pixelmator voor iOS en afgewerkt met Snapseed. Click hier.
Back to Top