1085_CAB _ Concrete Art Box 
Part of the VASE project
(ENG) The building of VASE 1 and 2 has been renovated. A staircase has been added with an upper floor on both sides in the rooms. The space is thus better utilized and there is more room for more extensive exhibitions and works of various sizes.
In this presentation there is a renewed introduction to the Vincent Van Gogh project (project 910) from 2015-2017.
A project that starts with an iPhone 5S, a slow internet connection, the Opera browser and an app called Diana.
The result was a series of screenshots of colored areas and blurred images that were created based on a number of search criteria with the theme Vincent van Gogh.
The Vincent van Gogh project arose from these images. From art to design to architecture. Searching for the boundaries between the different disciplines.
A new presentation in CAB shows the richness and possibilities of the project.

1085_CAB _ Concrete Art Box 
Deel van het VASE project
(NL) Het gebouw van VASE 1 en 2 is verbouwd. Er is een trap aan toegevoegd met aan beide kanten in de ruimten een verdiepingsvloer. De ruimte wordt zo beter benut en is er meer plaats voor uitgebreidere exposities en werken van diverse formaten.
In deze presentatie is er een hernieuwde kennismaking met het Vincent Van Gogh project (project 910) uit 2015-2017.
Een project dat begint met een iPhone 5S, een trage internetverbinding, de browser Opera en een app genaamd Diana.
Het resultaat was een serie screenshots van gekleurde vlakken en vage beelden die ontstonden op basis van een aantal zoekcriteria met als thema Vincent van Gogh. 
Vanuit deze beelden ontstond het Vincent van Gogh project. Van kunst naar design naar architectuur. Zoeken naar de grenzen tussen de verschillende disciplines.
Een nieuwe presentatie in CAB laat de rijkdom en mogelijkheden zien van het project
Entrance CAB
New Staircase and floor
910_VicentVanGogh Project
Impression new exhibition
Canvas section inspired by Barnett Newman and Elsworth Kelly
Back to Top