Minimalistic Family DNA
The whole family comes together in the dryer. Skin, hair and color mix.
It almost does not become banal as material and yet it is so rich in structure and color. The pictured photos are the result of several drying cycles in which the color shades have been created by chance. This inspired the Minimalistic Family DNA. Inspiration from artists like Wolfgang Laib, Mark Rothko, Barnet Newman, Donald Judd, Lucio Fontana and other Zero artists and minimalists.

Minimalistisch Familie DNA
In de wasdroger komt de hele familie samen. Huid, haar en kleur vermengen zich.
Banaler wordt het bijna niet als materiaal en toch is het zo rijk van structuur en kleur. De afgebeelde foto's zijn het resultaat van meerdere droogbeurten waarbij door toeval de kleurschakering is ontstaan. Dit inspireerde tot het Minimalistich Familie DNA. Inspiratie van kunstenaars als Wolfgang Laib, Mark Rothko, Barnet Newman, Donald Judd, Lucio Fontana en andere Zero kunstenaars en minimalisten.
Back to Top