INlay
INlay is about the insides of packaging used to transport and protect products.
These INlays are usually made from plastic or paper pulp. I have had a fascination for these products for a long time and a collection has arisen in many shapes and sizes.
There is a kind of hidden (INvisible) aesthetic, a Form Follows Function principle.
The INlays are often only used once and
then disappear into the rubbish and into oblivion.
In addition to the aesthetics, the inlays also have a “Readymade” quality. They are potential sculptures and architectural sculptures that await a new context.
The Arkhitektons by Kazimir Malevich (1879-1935) have been one of the sources of inspiration with their form language and monochrome appearance.
By filling the space in the INlays with plaster, the beauty becomes visible.
The waste product becomes art, becomes a model of a building, a city.
Next to Malewich are the monochrome sculptures
(Utopian Models) by Alfred Eijkelenboom (1936-2014) has also been a source of inspiration.
In addition to revealing the INtrinsic beauty of these INlays, a second action takes place:
Combining different types of inlays in baking lists, creating a new story.
(Invent, Collage & Readymade).
A search for new relationships between different INlays. The small INlays are mainly made of various types of plastic and in different colors or completely transparent. By making casts of these, they are basically equated. The volume and the monochrome color will tell the story in combination with other INlays within the baking lists.
With INlay I want to contribute to the discussion about the environment, recycling, other packaging solutions and art. A revaluation of what is there and using it differently.
INlay goes from the inside out.
From one-off to unlimited.
From waste to art.

INlay
INlay gaat over de binnenkanten van verpakkingen die gebruikt worden om producten te transporteren en te beschermen. 
Deze INlays zijn meestal gemaakt van plastic of papierpulp. De fascinatie voor deze producten heb ik al heel lang en er is een verzameling ontstaan in vele vormen en maten. 
Er zit een soort van verborgen (INvisible) esthetica in, een Form Follows Function principe.
De INlays worden vaak maar 1 keer gebruikt en
verdwijnen dan bij het afval en in de vergetelheid.
Naast de esthetica hebben de inlays ook een “Readymade” kwaliteit. Het zijn potentiële beeldhouwwerken en architectonische sculpturen die wachten op een nieuwe context. 
De Arkhitektons van Kazimir Malevich (1879-1935) zijn met hun vormtaal en monochrome uitstraling een van de inspiratiebronnen geweest.
Door de ruimte in de INlays te vullen met gips wordt de schoonheid zichtbaar. 
Het afvalproduct wordt kunst, wordt een maquette van een gebouw, een stad.
Naast Malewich zijn de monochrome sculpturen 
(Utopian Models) van Alfred Eijkelenboom (1936-2014) ook een inspiratiebron geweest.
Naast het onthullen van de INtrinsieke schoonheid van deze INlays vindt er nog een tweede handeling plaats:
Het combineren in baklijsten van verschillende soorten inlays waardoor er een nieuw verhaal ontstaat. 
(INvent, Collage & Readymade).
Een zoektocht naar nieuwe relaties tussen verschillende INlays. De kleine INlays zijn vooral gemaakt van diverse soorten plastic en in verschillende kleuren of geheel transparant. Door hier afgietsels van te maken worden ze in basis gelijkgesteld. Het volume en de monochrome kleur gaan het verhaal vertellen in combinatie met andere INlays binnen de baklijsten. 
Met INlay wil ik iets bijdragen aan de discussie over milieu, recycling, andere oplossingen voor verpakkingen en kunst. Een herwaardering van wat er is en dat anders gaan gebruiken. 
INlay gaat van binnen naar buiten. 
Van eenmalig naar onbeperkt. 
Van afval naar kunst.
Collection of Inlays & First model, over 20 years old
Situation & First model, over 20 years old
Back to Top