100 YEARS REFINERY CURACAO
In July 2015, Atelier Argos received Felix de Rooy's request to do the concept and design for a new exhibition on Curacao.
Client NAAM wanted a big overview of the history of the refinery on the island.
A story with beautiful and ugly sides.
Atelier Argos designed the logo and the corporate style for this temporary exhibition, a powerpoint, a booklet for sponsorship, short intro film and the designs for the expo itself.

100 JAAR RAFFINADERIJ CURACAO
In juli 2015 kreeg Atelier Argos het verzoek van Felix de Rooy om samen het concept en de vormgeving te doen voor een nieuwe expositie op Curaçao. 
Opdrachtgever NAAM wilde een grote overzichtsexpositie over de geschiedenis van de raffinaderij op het eiland.
Een geschiedenis met mooie en lelijke kanten.
Atelier Argos ontwierp het logo en de huisstijl voor deze tijdelijke expositie, een powerpoint, een boekje voor sponsorwerving, korte intro film en de ontwerpen voor de expo zelf.
Curator Felix de Rooy
Design Walls _ 1985-2019
Back to Top