Van Gogh Project, Part 2
In part 1 the development of the project was discussed.
The color patches that were created when searching in Google in the Opera browser, on an iPhone 5s with a slow connection. Then the combination of these images in the app Diana to a new image. This image became the basis for the Shaped canvas series.
The road from 2D to 3D
In Part 2 we use the basic image from Part 1 to perform subtractions in a cube. The color image is converted to gray values ​​that are then linked to depth. White is 0%, black is 100% of the size of the cube. Subtractions are then performed in the x, y and z axes.
This creates a 'sculpture'. This sculpture forms the basis for the sequel.
By varying the depth or width we play with the spatiality of the object.
The final step is to cut the 'sculpture' on 4 basic spots. Forms arise that move as images between sculpture, furniture and architecture.
Scaling of the form is a means that also helps to create the image that is eventually called up. From floor or wall object to sculpture in space or on the wall.
In Part 3 we scale up to space, building, city.

Van Gogh Project, Deel 2
In deel 1 werd het ontstaan van het project besproken. 
De kleurvlakken die ontstonden tijdens het zoeken in Google in de browser Opera, op een iPhone 5s met een trage verbinding. Vervolgens de combinatie van deze beelden in de app Diana tot een nieuw beeld. Dit beeld werd de basis voor de Shaped canvas series.
De weg van 2D naar 3D
In Deel 2 gebruiken we het basis beeld uit Deel 1 om in een kubus subtracties uit te voeren. Het kleurbeeld wordt omgezet naar grijswaarden die vervolgens gekoppeld zijn aan diepte. Wit is 0%, zwart is 100% van de maat van de kubus. Vervolgens worden er subtracties uitgevoerd in de x, y en z-as. 
Hierdoor ontstaat een 'sculptuur'. Deze sculptuur vormt de basis voor het vervolg.
Door de diepte of breedte te variëren spelen we met de ruimtelijkheid van het object.
De laatste stap is de 'sculptuur' op 4 basisplekken door te snijden. Er ontstaan vormen die als beeld tussen sculptuur, meubels en architectuur bewegen.
Verschalen van de vorm is een middel dat mede zorgt voor het beeld dat uiteindelijk opgeroepen wordt. Van vloer of wandobject naar sculptuur in de ruimte of aan de wand. 
In Deel 3 schalen we op naar ruimte, gebouw, stad.
Back to Top