HEALTH CENTRE
GPs High Dog was designed by Atelier Argos in 2011.
Several GPs, supporters and some other organizations were part of this group. The entire first floor of an existing office building was converted thoroughly, after which Workshop Argos did the entire device.
From floor to lighting, counters, kitchens and special furniture was specially designed. Atelier Argos and Lucien Guljé also designed the company's corporate identity.

GEZONDHEIDS CENTRUM
Huisartsen Hoge Hond werd door Atelier Argos ontworpen in 2011.
Diverse huisartsen, ondersteuners en een paar andere organisaties maakten deel uit van deze groep. De volledige eerste verdieping van een bestaand kantoorpand werd grondig verbouwd waarna Atelier Argos de volledige inrichting deed.
Van vloer tot verlichting, balies, keukens en bijzonder meubilair werd speciaal ontworpen. Tevens ontwierp Atelier Argos samen met Lucien Guljé de huisstijl van de organisatie.
Back to Top