Around 2008, the Dutch office equipment company Corporate Express was acquired by Staples. Atelier Argos assisted the Staples design department with activities for the Staples brand.
Rond 2008 werd het nederlandse kantoorinrichting bedrijf Corporate Express overgenomen door Staples. Atelier Argos assisteerde de ontwerpafdeling van Staples met werkzaamheden voor het merk Staples.
Back to Top