PODCATCHER
(ENG)
In March 2007, Felix de Rooy and Atelier Argos receive the final commission to convert Landhuis Savonet into a museum. Felix's concept, Interdependence, is approved by the client Carmabi and the main lender, USONA.  
Along with Techcon (v. d. Heuvel family), the engineering firm overseeing the restoration, the plan is being set up to turn Landhuis Savonet, into the Savonet Museum.
And important part of the project are the oral histories and a solution must be found for that.
Initially, Atelier Argos receives the proposal from the Deventer company GuideID to work with a MediaPlayer.
Due to the high costs and the desire to be able to listen to the films and stories in four languages, it is decided to develop a new audio guide.
Atelier Argos creates the first designs (Model V1). GuideID makes a mockup of this and manages to bring in the first customers (Paleis op de Dam) to work with it.
The management of Museum Savonet also decided to order the audioguide (now renamed Podcather) for a period of five years.
With this order, GuideID has the opportunity to proceed with the final development of the Podcatcher, resulting in model V2. This model will serve for years at the Savonet Museum.
The labels were designed in the corporate style by Lucien Guljé and Atelier Argos.
Thus, the Podcatcher's first design is the beginning of an audio guide that is currently in use in many countries around the world.

PODCATCHER
In maart 2007 krijgen Felix de Rooy en Atelier Argos de definitieve opdracht om Landhuis Savonet te verbouwen tot een museum. Het concept van Felix, Interafhankelijkheid, is goedgekeurd door de opdrachtgever Carmabi en de belangrijkste geldschieter, USONA.  
Samen met Techcon (familie v. d. Heuvel), het ingenieursbureau dat de restauratie begeleidt, wordt het plan opgezet om van Landhuis Savonet, het Savonet Museum te maken.
En belangrijk onderdeel van het project zijn de orale verhalen en daarvoor moet een oplossing gevonden worden.
In eerste instantie krijgt Atelier Argos van de firma GuideID uit Deventer het voorstel om met een MediaPlayer te gaan werken.
Vanwege de te hoge kosten en de wens om in 4 talen naar de films met de verhalen te kunnen luisteren, wordt besloten om een nieuwe audioguide te ontwikkelen.
Atelier Argos maakt de eerste ontwerpen (Model V1). GuideID maakt hiervan een mockup en weet de eerste klanten binnen te halen (Paleis op de Dam) om hiermee te gaan werken.
De directie van Museum Savonet hakt ook de knoop door en de audioguide (inmiddels omgedoopt tot Podcather) wordt besteld voor een periode van 5 jaar.
Met deze opdracht heeft GuideID de mogelijkheid om verder te gaan met de definitieve ontwikkeling van de Podcatcher, met als resultaat model V2.
Dit model zal jaren dienst gaan doen in het Savonet Museum.
De labels zijn in de huisstijl ontworpen door Lucien Guljé en Atelier Argos.
Zo is het eerste ontwerp van de Podcatcher het begin van een audioguide die momenteel in vele landen in de wereld in gebruik is.
Concepts for the new Audioguide of GuideID
Concepts for the new Audioguide of GuideID
3D Concept for the Audioguide
3D Concept for the Audioguide
Podcatcher labels, designs for the Culture Museum (Left) and Nature Museum (right)
Corporate Identity Savonet Museum
Podcatcher V2 model with infrared receiver
Special Flatscreen furniture
Flatscreens with receiver
Back to Top