The Savonet Museum on Curacao was a project in which culture, nature and art had to go together. The master plan of Felix de Rooy provided the museum complex with the necessary works of art. The art project would start after the completion of the museum. Design of the book was made with Lucien Guljé and Felix de Rooy.
Het Savonet Museum op Curaçao was een project waarin cultuur, natuur en kunst samen moesten gaan. Het Masterplan van Felix de Rooy voorzag het museumcomplex van de nodige kunstwerken. Het kunstproject zou van start gaan na de oplevering van het museum. Het ontwerp van het boek was een samenwerking met Lucien Guljé en Felix de Rooy.

Back to Top