SERVICE OFFICE CONNEXXION
In 2005, Atelier Argos received the assignment for the redevelopment of the service office of the largest bus company in the Netherlands, Connexxion. Location Boskoop.
The building consisted of ground floor and 2 floors.
After the renovation, about 175 people would work in various departments.
Atelier Argos developed a color scheme for floors, walls and ceilings.
The desk, business restaurant, closets, lighting plan and the terrace were specific parts that were designed. T
The entire process was carried out in spring 2006 after consultation on the color and design of all employees.

SERVICE KANTOOR CONNEXXION
In 2005 kreeg Atelier Argos de opdracht voor de herinrichting van het service-kantoor van de grootste busmaatschappij in Nederland, Connexxion. Locatie Boskoop.
Het gebouw bestond uit begane grond en 2 verdiepingen.
Na de verbouwing zouden hier ongeveer 175 mensen komen te werken op diverse afdelingen.
Atelier Argos ontwikkelde een kleurenschema voor vloeren, wanden en plafonds. 
De balie, bedrijfsrestaurant, kasten, verlichtingsplan en het terras waren specifieke onderdelen die werden ontworpen. Het gehele traject werd, na inspraak over kleur en vormgeving van alle medewerkers, uitgevoerd in het voorjaar van 2006.
Back to Top