In 2004 Atelier Argos was commissioned by the Wereldmuseum in Rotterdam for the redesign of the central exhibition spaces (Treasuries). The first phase consisted of the adjustment of the stairwell. In collaboration with Suus van den Akker, Argos devised a concept in which the existing windows of the elevator shaft were converted into carriers of images corresponding to the floor where one is located.
There were three departments that formed the complete collection of the museum; Oceania, Africa and Asia.
By means of portraits, a human face was given to the collection with all its diversity that was characteristic of those regions.

In 2004 kreeg Atelier Argos de opdracht van het Wereldmuseum in Rotterdam voor de herinrichting van de centrale expositieruimten (Schatkamers).
De eerste fase bestond uit de aanpassing van het trappenhuis. In samenwerking met Suus van den Akker, bedacht Argos een concept waarbij de bestaande ramen van de liftschacht werden omgezet naar dragers van beelden die overeenkomen met de verdieping waar men zich dan bevindt. 
Er waren drie afdelingen die de complete collectie vormden van het museum; Oceanië, Afrika en Azië.
Doormiddel van portretten werd er een menselijk gezicht gegeven aan de collectie met alle diversiteit erin die kenmerkend was voor die regio's.​​​​​​​

Back to Top