The legacy of slavery
The temporary identity for the exhibition "The legacy of slavery" was developed in 2002/2003. The exhibition at the Wereldmuseum Rotterdam was a concept by Felix de Rooy and was designed by Atelier Argos.
The subject was about the history of slavery in the Netherlands Antilles and Suriname and the relationship with the Netherlands and its aftermath.
The logo of the chain symbolizes the eternal union between the countries after breaking the chains of slavery.
In 2006 the exhibition went to Curacao and in 2007 to Suriname. The corporate identity was partially adapted to the new locations. The basic typography was maintained. The logo (the knot) and the chains were created in Bryce 4.
De erfenis van slavernij
De tijdelijke huisstijl voor de expositie ‘De erfenis van slavernij’ werd in 2002 /2003 ontwikkeld. De expositie in het Wereldmuseum Rotterdam was een concept van Felix de Rooy en werd vormgegeven door Atelier Argos. 
Het onderwerp ging over de geschiedenis van de slavernij  in de Nederlandse Antillen en Suriname en de relatie met Nederland en de nasleep daarvan.
Het logo van de ketting symboliseert de eeuwige verbintenis tussen de landen na het verbreken van de ketenen van slavernij.
In 2006 ging de expositie naar Curacao en in 2007 naar Suriname. De huisstijl werd deels aangepast aan de nieuwe locaties. De basis typografie bleef gehandhaafd. Het logo (de knoop) en de kettingen waren in Bryce 4 gemaakt.
Back to Top