Ego Documenta
In 2002/2003 Atelier Argos worked with Felix de Rooy and the World Museum Rotterdam on the exhibition 'The Heritage of Slavery'. It was during this period that Felix was invited by the Phenix Foundation of Rotterdam to carry out a project for which he was given a grant of 50,000 euros. This resulted in the exhibition Ego Documenta.Ada Korbee was the project leader, Vincent Soekra was responsible for the production and Atelier Argos did the design (graphic and spatial) and designed some installations in the exhibition with Felix.. The Wereldmuseum Rotterdam made a room available for this purpose.
This exhibition ran briefly alongside 'The Heritage of Slavery'.

Ego Documenta
In 2002/2003 was Atelier Argos met Felix de Rooy en het Wereldmuseum Rotterdam bezig met de opzet van de expositie "De erfenis van slavernij". In die periode werd Felix door de Phenix Foundation uit Rotterdam uitgenodigd om een project te gaan doen waarvoor hij 50.000 euro ontving. Dit resulteerde in de expositie Ego Documenta.Ada Korbee was de projectleider, Vincent Soekra was verantwoordelijk voor de produktie en Atelier Argos deed de vormgeving  (grafisch en ruimtelijk) en ontwierp met Felix enkele installaties in de expositie. Het Wereldmuseum Rotterdam maakte hiervoor een zaal vrij.
Deze expositie liep een korte tijd parallel aan "De erfenis van slavernij".

Titel of exhibition. Concept & design by Atelier Argos
Concept by Felix de Rooy. Design by Atelier Argos
Poetry by Felix de Rooy. Design by Atelier Argos
Back to Top