Duo Exhibition Pierre Fatumbi Verger & Diana Blok
Following the exhibitions "Plantage Alkmaar" (2022/2023, Stedelijk Museum Alkmaar) and "Felix de Rooy - Apocalypse" (2023, Stedelijk Museum Amsterdam), the double exhibition of Pierre Verger and Diana Blok is the third major exhibition in a row designed by Atelier Argos.
The exhibition opened on May 30, featuring works by photographers Pierre Fatumbi Verger ("The One That I am Not") and Diana Blok ("I challenge you to love me"). In July 2023, Atelier Argos was approached by then-director Stefan Van Raay to handle the design. By mid-December, the contract was finalized, and preparations for the exhibition began.
In the lead-up to the exhibition, several visits were made to Diana Blok's studio, where she and Hripsimé Visser reviewed her extensive oeuvre. The Pierre Verger exhibition was the first major retrospective of this photographer and anthropologist in Europe in over 20 years.
Together with Alex Baradel (representing the Pierre Verger Foundation) and Samir Menezes (representing Terra Esplendida), the content of the Pierre Verger exhibition was curated. Meanwhile, Diana Blok and Hripsimé Visser completed an overview of Diana's works and selected a color palette for the walls displaying her pieces.
Despite a limited budget and tight timeline, two beautiful exhibitions were ultimately realized by Guido Jelsma and his construction team, in close collaboration with the marketing department and under the inspiring leadership of Marieke van Zuilichem. These exhibitions are highly relevant and a must-see. All photo's are made by Peter Tijhuis.
The next major project starting this year is the opening of the Suriname Museum, where Atelier Argos will be involved in both the complete design and the content curation. The planned opening is on November 29, 2024.
 
Duo Expositie Pierre Fatumbi Verger & Diana Blok
Na de tentoonstellingen "Plantage Alkmaar" (2022/2023, Stedelijk Museum Alkmaar) en "Felix de Rooy - Apocalypse" (2023, Stedelijk Museum Amsterdam), is de dubbele tentoonstelling van Pierre Verger en Diana Blok de derde grote expositie op rij die door Atelier Argos is vormgegeven.
De opening van de expositie vond plaats op 30 mei, met werken van fotografen Pierre Fatumbi Verger ("The One That I am Not") en Diana Blok ("I challenge you to love me"). Atelier Argos werd in juli 2023 door de toenmalige directeur Stefan Van Raay gevraagd om de vormgeving te verzorgen. Vanaf half december was het contract rond en kon er begonnen worden met de voorbereidingen voor de expositie.
In de aanloop naar de expositie werden enkele bezoeken gebracht aan het atelier van Diana Blok, waar samen met Hripsimé Visser werd gekeken naar haar uitgebreide oeuvre. De Pierre Verger tentoonstelling was de eerste grote overzichtstentoonstelling in Europa van deze fotograaf en antropoloog in ruim 20 jaar.
Samen met Alex Baradel (namens de Pierre Verger Foundation) en Samir Menezes (namens Terra Esplendida) werd de invulling van de Pierre Verger tentoonstelling vormgegeven. Ondertussen maakten Diana Blok en Hripsimé Visser een compleet overzicht van Diana's werken en kozen een kleurenpalet voor de wanden waarop haar werken werden gepresenteerd.
Ondanks een beperkt budget en weinig tijd zijn er uiteindelijk twee prachtige tentoonstellingen gerealiseerd door Guido Jelsma en zijn bouwploeg, in nauwe samenwerking met de marketingafdeling en onder de bezielende leiding van Marieke van Zuilichem. Deze exposities zijn uiterst relevant en een echte aanrader om te bezoeken. Alle foto's zijn gemaakt door Peter Tijhuis.
Het volgende grote project dat dit jaar van start gaat, is de opening van het Suriname Museum. Atelier Argos zal naast de volledige vormgeving ook betrokken zijn bij de inhoudelijke samenstelling. De geplande opening is op 29 november 2024.
Overview / Overzicht
Final design (Vectorworks)
Foto's by Peter Tijhuis
Foto's by Peter Tijhuis
Foto's by Peter Tijhuis
Foto's by Peter Tijhuis
Foto's by Peter Tijhuis
Time-table / Tijdbalk. Design: Atelier Argos, Foto Peter Tijhuis
Back to Top