PLANTATION ALKMAAR
 From 26 November to 19 March 2023, Stedelijk Museum Alkmaar presents the exhibition Plantage Alkmaar. Alkmaar in Suriname 1745-present. This highlights the Alkmaar past of slavery and specifically the story of the Alkmaar plantation in Suriname, a little-known and hardly researched theme from Alkmaar history. The exhibition will show a wide variety of objects, such as tools, crockery, archive documents, maps and works of art. Very special is a series of watercolor drawings of plantation Alkmaar and surroundings, made in the period 1811-1816 and never before exhibited in the Netherlands.

Atelier Argos designed the exhibition and also most of the graphic expressions such as invitation, poster, flyer, promotional animation, the facade and all texts and banners in the exhibition.
 
PLANTAGE ALKMAAR
 Van 26 november t/m 19 maart 2023 presenteert Stedelijk Museum Alkmaar de tentoonstelling Plantage Alkmaar. Alkmaar in Suriname 1745-heden. Deze belicht het Alkmaarse slavernijverleden en specifiek het verhaal van plantage Alkmaar in Suriname, een weinig bekend en nauwelijks onderzocht thema uit de Alkmaarse geschiedenis. In de expositie zullen zeer uiteenlopende voorwerpen getoond worden, zoals gereedschappen, servies, archiefstukken, kaarten en kunstwerken. Zeer bijzonder is een serie waterverftekeningen van plantage Alkmaar en omgeving, gemaakt in de periode 1811-1816 en nooit eerder in Nederland tentoongesteld.

Atelier Argos ontwierp de tentoonstelling en daarnaast de meeste grafische uitingen zoals uitnodiging, affiche, flyer, promotie animatie, de gevel en alle teksten en banieren in de tentoonstelling
Intro Hall with Tree and 1500 names of enslaved people
Timeline
Part 1 | Alkmaar & Slavery. ​​​​​​​
Part 1 | Alkmaar & Slavery. Left the Panorama Print of Plantage Alkmaar
Part 2 | Plantage Alkmaar
Part 3 | Present people at Plantage Alkmaar.
Outlook attachement
A5 Flyer about the exhibition
Some documentaries about the exhibition.
Back to Top