EICAS Booklet
For museum in formation (EICAS) in Deventer, NL, After a pitch with three other design agencies, Atelier Argos designed a booklet that will be used for the introduction of EICAS and to get sponsorship.
“EICAS organizes exhibitions, meetings between artists and scientists, lectures, debates and workshops, exchanges with educational institutions both at home and across borders and contributes to the promotion research by artists. Just as in the days of the Dutch artist movements De Stijl, Cobra and the Nul group, experiment is paramount in EICAS.
EICAS sees art as an instrument of perception, as a form of research into social and political questions. Art to explore and push boundaries. Art that raises questions without having answers. Art teaches us to see more clearly and thus opens new paths to the unknown, the unexpected, the unwanted.” Objective according to EICAS
Together with Mediavisie from Deventer, a joint basis was devised for the corporate identity in development.
The book is printed in format 220 x 150 mm with a hard cover and covers 64 pages.
The museum is due to open at the end of 2020 and Deventer finally has a museum of modern art.

EICAS boekje
Voor een museum in oprichting (EICAS) in Deventer (NL), ontwierp Atelier Argos, na een pitch met drie andere ontwerpbureau’s, een boekje dat gebruikt gaat worden voor de introductie van EICAS en om sponsoring binnen te halen.
“EICAS organiseert exposities, ontmoetingen tussen kunstenaars en wetenschappers, lezingen, debatten en workshops, uitwisseling met onderwijsinstellingen, zowel in eigen land als over de grenzen heen en draagt bij aan promotieonderzoek door kunstenaars. Net als in de tijd van de Nederlandse kunstenaarsbewegingen De Stijl, Cobra en de Nul-groep staat in EICAS het experiment voorop.
EICAS ziet kunst als een instrument van de waarneming, als een vorm van onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en politieke vragen. Kunst om grenzen af te tasten en te verleggen. Kunst die vragen oproept zonder antwoorden te hebben. Kunst leert ons scherper te zien en opent zo nieuwe wegen naar het onbekende, het onverwachte, het ongewenste.” Doelstelling volgens EICAS.
Samen met Mediavisie uit Deventer werd een gezamenlijk basis bedacht voor de huisstijl in ontwikkeling.
Het boekje is op formaat 220 x 150 mm gedrukt met een harde kaft en beslaat 64 pagina’s.
Eind 2020 moet het museum opengaan en heeft Deventer eindelijk een museum voor moderne kunst van formaat.
Back to Top