SOFA project
The SOFA project was created thanks to a grant that was awarded in 1992 by the foundation Sofa from The Hague. To qualify, a concept was requested and a financial substantiation. In addition, a number of references must be available, issued by people or institutions from the field.
In this case the references were given by Peter van Kester (Galerie Binnen, Amsterdam) and Hans Peter Christiaan (Galerie Stijl, Arnhem). The latter also indicated that the end result of the project could be exhibited in his gallery.
The basic material of the project was perforated aluminum. Interest in this material arose from its use for the exhibition that Atelier Argos had made for the UT Twente in 1990. Solid, transparent, deformable, expandable and more possibilities were the reason to continue working with this.
After the grant of the fair in May 1992, the concept was started.
The final exhibition took place from 28 October 1993 to 6 December 1993 in Galerie Stijl.

SOFA Project
Het SOFA project was onstaan dankzij een beurs die was toegekend in 1992 door de stichting Sofa uit Den Haag. Om in aanmerking te komen werd er een concept gevraagd en een financiele onderbouwing. Daarnaast moets men beschikken over een aantal referenties, afgegeven door mensen of instanties uit het vakgebied.
In dit geval werden de referenties gegeven door Peter van Kester (Galerie Binnen, Amsterdam) en Hans Peter Christiaan (Galerie Stijl, Arnhem). De laatse gaf ook aan dat het eind resultaat van het project in zijn galerie geƫxposeerd kon worden.
Het basismateriaal van het project was geperforeerd aluminium. Interesse voor dit materiaal kwam voort uit het gebruik ervan voor de tentoonstelling die Atelier Argos in 1990 had gemaakt voor de UT Twente. Stevig,transparant, vervormbaar, uit te breiden en meer mogelijkheden waren de reden om hier mee verder te gaan werken.
Na de toekenning van de beurs in mei 1992, werd er begonnen met het concept.
De uiteindelijke expositie vond plaat vanaf 28 oktober 1993 t/m 6 december 1993 in Galerie Stijl.
Back to Top