Y+Y Carpet
(ENG) Ying & Yang Carpet.
The design is from 1990 and was made in 1990 by the Troitline company in Germany.
The carpet is handmade and made of wool.
The diameter is 2 m and the heart that has been cut loose has a diameter of 1 m. The two small circles are 20 cm in diameter.
Dividing the carpet into two parts creates a new dynamic in use.
You can adjust the carpet at any time by turning the inner part and yet it always remains in balance.

Y+Y Carpet
(NL) Ying & Yang Carpet. 
Het ontwerp is uit 1990 en gemaakt werd in 1990 door de firma Troitline in Duitsland.
Het carpet is handgemaakt en van wol. 
De doorsnede is 2 m en het hart dat losgesneden is heeft een doorsnede van 1 m. De twee kleine cirkels zijn 20 cm in doorsnede.
Door het carpet in twee stukken op te delen ontstaan er een nieuwe dynamiek in het gebruik. 
Elk moment kan men het carpet aanpassen door het binnenste deel te draaien en toch blijft het altijd in evenwicht.
Production of the carpet at Troitline in Germany
Presentation during graduation exposition in 1990
Back to Top