PM Shelf
(ENG) This bookcase marks the transition from my post-modern furniture designs to more corporate and minimalist concepts.
The structure is not purely central, but subject to shifts, which creates more dynamism in the furniture.
The material finish provides the necessary atmosphere and also defines where the furniture can be fitted in terms of trend or style. This style can range from modern to more traditional.
This design was only performed as a 1:10 model.

PM Boekenkast
(NL) Deze boekenkast markeert de overgang van mijn postmoderne meubelontwerpen naar meer zakelijke en minimalistische concepten.
De opbouw is niet louter centraal maar onderhavig aan verschuivingen waardoor er meer dynamiek in het meubel komt.
De materiaalafwerking zorgt voor de nodige sfeer en definieert ook in waar het meubel in te passen is qua trend of stijl. Die stijl kan lopen van modern tot meer traditioneel.
Dit ontwerp werd alleen uitgevoerd als een model van 1:10.

Model PM Shelf 1:10, paper, cardboard, paint (1989) 
Redesign PM Shelf (2022)
Back to Top